Cohorts and projects
triangle

HART- EN VAATZIEKTEN

The ADDITION study (Engelstalig)

Het ADDITION (Anglo-Danish-Dutch study of Intensive Treatment In peOple with screeN-detected diabetes in primary care)-Netherland cohort bestaat uit 498 patiënten met een door screening tussen 2002 en 2004 ontdekt type 2 diabetes mellitus.
   
ARYA (Engelstalig)

De Atherosclerosis Risk in Young Adults (ARYA) studie is een niet-geselecteerde geboortecohort van 750 personen geboren tussen 1970 en 1973 in en rond de stad Utrecht.
   
Champ study (Engelstalig)

Het CHAMP-project richt zich op het rationele en kosteneffectieve gebruik van antibiotica bij de behandeling van respiratoire infecties in de eerste lijn.
   
EFFIMODI: EFFIciënte MOnitoring van DIabetes

Terugbrengen controles bij patiënten met Diabetes Mellitus type 2
   
EPIC-NL (Engelstalig)

European Prospective Investigation into Cancer and Nutrition (EPIC)
   
IRIS studie

IRIS is een internetbegeleidingsprogramma waarbij u zelf actief kunt bijdragen aan de verandering van geconstateerde risicofactoren voor hart– en vaatziekten.
   
IJSCO (Engelstalig)

IJsselstein Screening for Central Obesity to detect metabolic syndrom is een cohort dat bestaat uit 473 mensen met een screen-detected metabool syndroom (MetS).
   
Integrate studie

De INTEGRATE-studie evalueert de (kosten-)effectiviteit en implementatie van de NHG-standaard ‘PreventieConsult Cardiometabool Risico’ gecombineerd met behandeling van risicofactoren.
   
MIND-TIA

MIND-TIA staat voor: Markers in the Diagnosis of Transient schemic Attack. Dit project is een eerstelijns onderzoeksproject naar de diagnostiek van TIA in de regio Utrecht.
   
NUZO

Netwerk Utrecht Zorg voor Ouderen
   
PEDNET (Engelstalig)

Het PedNet Hemofilie register is een samenwerkingsverband van de Europese pediatrische netwerken voor hemofilie management.
   
PROFIEL study (Engelstalig)

PROFIEL is een doorlopend bevolkingsonderzoek onder ongeveer 600 oudere mannen en vrouwen.
   
SMART (Engelstalig)

SMART is een voortdurende, prospectieve, single-center cohort studie bij patiënten met cardiovasculaire risicofactoren of klinisch manifeste arteriële aandoeningen.
   
Sportcor

Onderzoek naar de oorzaak van plotse dood bij sporten
   
Transfusion Technology Assessment (TTA)

Onderzoek bloedtransfusies. Door middel van wiskundig modelleren en statistische data-analyses wordt de kosten-effectiviteit van veiligheidsmaatregelen van bloedtransfusies bepaald.
   
USE: intima media thickness (Engelstalig)

De USE-IMT studie is gericht op het voorspellen van cardiovasculaire risico's.
   
Vasculair preventieprogramma SMART

Zorgdeel SMART. Het zorgdeel bestaat uit het aanbieden van een vasculaire screening en het formuleren van een multidisciplinair therapieadvies.